top of page

Øvelser

Vi skiller mellom aktiv og passiv bevegelighet. Aktiv bevegelighet er det leddutslaget du klarer å oppnå ved å ta i bruk de musklene som må trekke seg sammen for å skape leddutslaget. Passiv bevegelighet er det leddutslaget du klarer å oppnå ved hjelp av en ytre kraft eller egne muskler i andre deler av kroppen enn der du tøyer.

Aktiv tøyning går ut på å bruke egen muskelkraft for å tøye en muskel. du strekker muskelen og holder den i en bestemt possisjon. Gjør dette i minst 20 sekunder. Tøy rolig og gjør øvelsen flere ganger. For eksempler på øvlser, trykk her.

Passiv tøying går ut på at bruke en ekstern kraft (for eksempel en treningspartner eller din egen kroppsstyngde) som holder ytterpunktet av bevegelsesutslaget. For eksempler på øvelser, trykk her.

Mange har utbytte av å variere mellom forskjellige måter å tøye på. Som for eksempel har mange god effekt av å prøve PNF tøyning.

PNF tøying står for Proprioseptisk Neuromuskulær Fasilitering.

Det går ut på å utnytte strekkrefleksen i kroppen, gjennom å lure kroppen til å slippe opp litt av spennet vi har innebygd mot tøying. Tøy i 10 sekunder og spenn imot i 10 sekunder. Gjenta dette flere ganger.

bottom of page