top of page

Hedda's Myoterapi er inspirert av

Ortopedkirurgene
IMG_4766.JPG

Hamid Sarkandi er spesialist i ortopedkirurgi og utdannet lege fra Københavns Universitet. Fra 1996 til 1999 jobbet han ved Amager Universitetshospital i København. Fra 2000 – 2001 arbeidet han som ortopedkirurg ved Ringerike sykehus på Hønefoss. Fra 2001 til 2015 var han ansatt ved Martina Hansens Hospital i Bærum, for så å vende tilbake til Ringerike sykehus i 2016, hvor han i dag jobber som overlege ved ortopedkirurgisk avdeling - i tillegg til klinikken "Ortopedkirurgene" i Sandvika.

IMG_2339.jpg

Georgi Kotsev ble utdannet i generell kirurgi i 1997 i Bulgaria. Fikk legeautorisasjon etter gjennomgått turnustjeneste i Norge i 2004. Videre tok han sin spesialitet som ortoped og ble overlege ved ortopedisk avdeling Sykehuset Østfold i 2009. I perioden 2009-2012 jobbet han på Martina Hospital. I dag er han overlege på skulderseksjonen, ortopedisk avdeling SØK. Han gjør alle typer inngrep innen ortopedi, men har spesialisert seg på skulderkirurgi og proteser.

Ortopediteknikk Sandvika

To be cont.

Bonnie Prudden
IMG_7443.jpg

Bonnie Prudden: Gründeren av triggerpunktsbehandling

Hjemmeside: www.bonnieprudden.com 

 

Mer informasjon:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_Prudden

bottom of page