top of page

Priser

Priser avhenger ikke av type behandling, men av tiden behandlingen tar / tiden som settes av.

30 min. :    500,- 

60 min. :   900,- 

90 min. : 1.200,- 

 

Hygiene og smitteverntillegg: 35,- per behandling

Tillegg for behandling av torner, vorter, spange,

callus, silikon avlastning, sopp.

Det er forståelige at uventede hendelser kan inntreffe og at avtaler noen ganger må avbestilles eller endres. Husk at slike endringer må gjøres innen 24 timer eller 1 virkedag før avtale tidspunktet. Uteblitte avtaler eller for sent avbestilte avtaler vil faktureres med uteblivelesesgebyr til klienten. Jeg ber om forståelse for denne regelen - for å dekke andre klienters behov samt best mulig utnyttelse av arbeidstiden.

bottom of page