Priser

Priser avhenger ikke av type behandling, men av tiden behandlingen tar / tiden som settes av.

30 min. :    730,- (inkl. mva og smitteverntillegg)

60 min. : 1.030,- (inkl. mva og smitteverntillegg)

90 min. : 1.400,- (inkl. mva og smitteverntillegg)

Nytt: Smitteverntillegg: 30,- per behandling

Fra januar 2021 har regjeringen bestemt at det pålegges 25% mva på helsebehandling for "alternative behandlere". Siden jeg er autorisert myoterapeut fra USA, er dette en ukjent behandlingsform i Norge - og går under kategori "kvakksalver" og jeg har fått avslag fra Helsedirektoratet og Skatteetaten ved forespørsel om fritak. 

Det er forståelige at uventede hendelser kan inntreffe og at avtaler noen ganger må avbestilles eller endres. Husk at slike endringer må gjøres innen 24 timer eller 1 virkedag før avtale tidspunktet. Uteblitte avtaler eller for sent avbestilte avtaler vil faktureres med uteblivelesesgebyr til klienten. Jeg ber om forståelse for denne regelen - for å dekke andre klienters behov samt best mulig utnyttelse av arbeidstiden.

Det er ingen gebyr på ubenyttet time, dersom årsak er knyttet til symptomer på Covid-19.